תל אביב על האש

שתיהן ניזונות מגעגוע לדברים שלא היו לנו השנה, שתיהן הפתיעו עם שחקנים דרמטיים שמי חשב בכלל ובעיקר, שתיהן נורא תל אביביות. לכאורה, "חזרות" ו"הטבח" הפוכות זו מזו, אבל החוטים שמקשרים ביניהן הם אלו שהפכו אותן לשתי הסדרות המדוברות של השנה