רק הניתוק של חן אמסלם הצליח לאחות את הקרע בעם

עד מתי יימשך המצב? לא זה ספציפית, אלא הכללי יותר שנמשך כבר כמה שנים וכולל היעדר מוחלט של שגרה. וגם: כל אחד צריך לפחות פעם בחיים לחסום את איילון, ואפשר להפסיק עם "אחים אנחנו", גם עם קמפיין "אזרח סוג ב'". 5 מחשבות לרגל סיום חלק א' של ה"אירוע"