"ת'ור ראגנרוק", גרסת 1987

"ת'ור ראגנרוק", גרסת 1987
במסגרת פינתנו "אתם חייבים את זה לעצמכם" או "איזו דרך נהדרת לפתוח את הבוקר", טריילר חובבים ל"ת'ור ראגנרוק" לו היה יוצא ב-1987. במילים אחרות, מה היה קורה אם בשנות השמונים מנחם גולן ויורם גלובוס היו מפיקים את ת'ור ראגנרוק.