שובר מסך: "טהרן" באמי, ו"קופה ראשית" ו"מנאייכ" ...