ל"המירוץ למיליון" דווקא הסכימו: הכנסת לא אישרה לסדרה של הספרי לצלם בשטחה


בעוד שמנגנון הכנסת הסכים לצילומי הריאליטי "המירוץ למיליון" במשכן ואף שילם לרשת כמיליון ש"ח על כך, הפקת סדרת הדרמה הקומית-פוליטית "מותק בול באמצע" שיצר שמואל הספרי לכאן 11 לא קיבלה אישור לצלם פריים אחד במשכן הכנסת או בסמוך אליו