"חתונמי" הוציא אותה רע, אך תוכנית ההמשך המיותרת דרכה על הגופה של מנור


ב"מנור מחפשת אהבה" (קשת) לא היו תובנות ולא היה סיפור, אלא רק אותנו בתפקיד טוחן האשפה של השאריות הטלוויזיוניות מסעודת המלכים שהייתה חתונמי. היה מעופש, היה מיותר, היה תפל