חיילי האימפריה מלווים איש אפקטים למנוחתו האחרונה

יוצר אפקטים מובא למנוחת עולמים בליווי משמר אימפריאלי