האקדמיה הישראלית לקולנוע מקצרת משנה למיד את זכות ההצבעה של מצטרפים חדשים לכל הפרסים שמעניקה

האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלויזיה

האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלויזיה


האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלויזיה הודיעה על שינוי ראשון מזה עשור לתקנון שלה, שיאפשר לחברים ולמצטרפים חדשים להצביע באופן מידי לכלל הפרסים שהיא מעניקה, במקום להמתין שנה כפי שהורה התקנון עד כה. באופן כללי מדובר על פרסי אופיר, פרסי הטלויזיה הישראלית ופרסי הטלויזיה לילדים ונוער. עם זאת, כדאי להדגיש שהשינוי בתקנון יפסח על ההצבעה על פרסי אופיר 2022 (וימתין לפרסי אופיר 2023) משום שההצבעה על 2022 נמצאת בעיצומה בימים אלה ממש.


ההשפעה הראשונה של השינוי בתקנון תיערך לקראת פרסי הטלויזיה לילדים ונוער שטקס הענקתם מיועד להתקיים בדצמבר 2022. אחריהם יוענקו מטעם האקדמיה פרסי הטלויזיה וטקס ההענקה מיועד להתקיים ברבעון הראשון של שנת 2023.