גזענות, סקסיזם ושמרנות: כל הסיבות לביטול טקס גלובוס הזהב


גלובוס הזהב עומד בחודשים האחרונים בעיצומה של דרישה לשינויים נרחבים בארגון שעומד מאחוריו. על אף שהודיע בתחילת החודש על שורת רפורמות, אולפנים ובכירים בהוליווד טענו כי מדובר בצעדים קוסמטיים והודיעו על הפסקת ההתקשרות עמו. נכון להיום, הטקס לא יתקיים כלל