אנטנה

אנטנה
יהושע, ניצול שואה בן 80, אשר מגלה בוקר אחד שעל גג ביתו הותקנה אנטנה סלולרית. מתברר ששכנו השכיר את החצי שלו בגג המשותף לחברות הסלולר!. יהושע חש שנעשה לו עוול נוראי, הוא מאמין שכל תחלואיו וכאביו הרבים הם בגלל הקרינה מהאנטנות, הוא מתחיל לחוש באובססיביות את הקרינה בכל מקום, ומפתח הפרעה שהולכת ומחמירה. הוא יוצא למלחמת עולם בשכנו המנוול. אל תוך המערבולת הזאת נסחפים בעל כורחם אשתו שרה ושלושת בניו הבוגרים. המשבר חושף את הבעיות האישיות אצל כל אחד מבניו ומאלץ אותם להתמודד עם צלו של אביהם. [...]